Fundusze Europejskie

Fundusze europejskie wspierające innowacyjność: jak NRG Project korzysta z dotacji na badania, rozwój i innowacyjność.

W NRG Project zdajemy sobie sprawę, że innowacje i postęp technologiczny są wynikiem współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń. Dlatego z entuzjazmem angażujemy się w różnorodne partnerstwa i konsorcja, mające na celu rozwój badań i projektów B+R w zakresie baterii LFP.

Jesteśmy otwarci na współpracę z uczelniami, instytutami badawczymi, innymi przedsiębiorstwami oraz organizacjami sektora publicznego, które mają wspólne cele związane z rozwojem technologii baterii LFP. Wierzymy, że łącząc siły, możemy osiągnąć lepsze wyniki, przyspieszyć postęp i wpłynąć na przyszłość sektora energetyki.

Wymiana wiedzy i doświadczeń

Współpracując, dzielimy się wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami, dążąc do osiągnięcia wspólnych celów badawczych.

Wspólny rozwój technologii

Łączymy siły, aby opracować innowacyjne rozwiązania w dziedzinie baterii LFP, zwiększając ich wydajność i niezawodność.

Kształtowanie przyszłości energetyki

Pracując razem, przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju energetyki oraz ochrony środowiska poprzez innowacje.

Realizowane projekty